Incassobureau kosten

Wij werken volgens het No Cure No Pay principe. U betaalt ons niets totdat uw klant heeft betaald. Geen opstartkosten, geen behandelingskosten, geen aanmaningskosten. Wij brengen u pas iets in rekening zodra uw klant betaalt. Wij proberen onze uiteindelijke kosten ook altijd bij uw klant te verhalen door de in rekening gebracht incassokosten.

De No Cure No Pay regeling vervalt op het moment dat de vordering wordt doorgezet in een gerechtelijke procedure. In dat geval zullen wij alle kosten gemaakt door derden één op één aan u doorberekenen. Wij proberen te allen tijde een rechtsgang te voorkomen maar mocht het toch zo ver komen zal de behandelaar van het dossier u informeren over de mogelijke kosten. Deze kosten zullen dus nooit gemaakt worden zonder uw nadrukkelijke akkoord.

Gratis WIK-brief

Op het moment dat uw debiteur, na het versturen van een betalingsherinnering, uw factuur nog niet heeft betaald is hij in verzuim. U zult hem hiervan in gebreke moeten stellen. U doet dit door middel van een laatste aanmaning. Deze dient te voldoen aan de wettelijke eisen. Zo moet hier de hoogte van het te betalen bedrag op staan en dat dit bedrag binnen 14 dagen moet zijn voldaan. Daarnaast moet er op vermeld zijn dat u bij het uitblijven van betaling de vordering uit handen zult geven aan een incassobureau en aanspraak maakt op de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze incassokosten dient ook vermeld worden.

Wij versturen voor onze klanten deze brief gratis. De laatste aanmaning wordt dan geprint op Apollo Credit briefpapier met daarop wel nog uw betalingsgegevens. Uw debiteur krijgt dus een duidelijke waarschuwing met wel nog de mogelijkheid om direct aan u te betalen. Mocht uw klant na 14 dagen niet betaald hebben dan kunnen wij, direct na uw goedkeuring, de factuur in behandeling nemen op onze incasso-afdeling.


Hoe worden de buitengerechtelijke kosten berekend

Staffel overzicht

Staffel bedragen Buitengerechtelijke kosten
Over de eerste € 2.500,- 15%
Over de volgende € 2.500,- 10%
Over de volgende € 5.000,- 5%
Over de volgende € 190.000,- 1%
Over de volgende € 800.000,- 0,5%
Over de rest 0%

Voorbeeld berekening

Restant bedrag Berekening Incassokosten
€ 25.000,- € 2.500,00 × 15% = € 375,-
€ 22.500,- € 2.500,00 × 10% = € 250,-
€ 20.000,- € 5000,00 × 5% = € 250,-
€ 15.000,- € 15.000,00 × 1% = € 150,-
€ 0,- € 0 × 0,5% = € 0,-
Totaal € 1.025,-

Dien vandaag nog uw eerste vordering in

Registreer gratis een account