MoneyBird Incasso
Uw vorderingen geautomatiseerd indienen

Indien u voor uw boekhouding gebruik maakt van MoneyBird, binnen de incassomanager van Apollo Credit uw openstaande vorderingen importeren. Nadat deze geïmporeerd zijn, kiest u zelf voor welke vorderingen u een incasso dossier wilt starten.

De incassomanager maakt vervolgens een dossier aan met de informatie uit MoneyBird.

Aan het gebruik van deze koppeling zijn geen kosten verbonden.

Uw vorderingen uit MoneyBird importeren?

Neem contact op met Apollo Credit