Persoonlijk

Waar onze concurrentie soms gebruik maakt van bel-computers, pakken wij liever zelf de telefoon op. Wij zijn van mening dat er uit een direct telefoongesprek met uw klant veel meer te halen valt dan enkel de mededeling dat de openstaande factuur nog voldaan moet worden. Door het persoonlijk contact kan er een betere inschatting gemaakt worden van de situatie. Zo kunnen we tot betere afspraken komen met uw klant. Mocht uw klant uiteindelijk toch niet betalen, kunnen wij dankzij de gewonnen informatie een beter advies formuleren over de verder te nemen stappen.

Persoonlijk geldt echter ook voor u als klant van Apollo Credit. Waar wij ons eigen effectieve incassotraject hebben kan het natuurlijk zo zijn dat u het graag anders wilt. Wij kunnen in dat geval altijd maatwerk leveren en ons incassotraject op uw wensen aanpassen. Ook worden bij ons al uw dossiers door één vaste medewerker behandeld. Dit is gelijk ook uw aanspreekpunt binnen de organisatie. Doordat altijd dezelfde persoon uw dossier behandelt, is het makkelijker voor de medewerker om u van de juiste adviezen te voorzien in lastige situaties. Dat is natuurlijk wel zo prettig.

Daadkracht

Door gebruik te maken van onze ervaring, kunnen wij de situatie goed inschatten. Door ons hier vervolgens naar aan te passen trachten wij zo snel mogelijk uw vordering te incasseren. Hierbij zullen wij altijd rekening houden met de klantrelatie en de situatie van uw debiteur. Wij zullen dan ook te allen tijde proberen uw vordering in het minnelijke traject af te wikkelen. Helaas biedt een incassobureau ook niet altijd de oplossing, omdat de debiteur gewoonweg niet wilt betalen of helaas niet kan betalen. Op zulke momenten is het belangrijk dat u de juiste partner heeft die dit aan ziet komen. Wij kunnen in deze gevallen een gedegen advies naar u formuleren en in goed overleg de juiste vervolgstappen nemen.

Klantbehoud

Wij begrijpen dat u in de meeste gevallen na betaling van de factuur nog zaken wilt doen met uw klant. Door middel van onze expertise en ervaring proberen wij elk dossier tot een goed eind te brengen. Door waar mogelijk met uw debiteur mee te denken en op een professionele manier de vordering te incasseren, proberen wij de klantrelatie in stand te houden.

Daarnaast zijn incassobureaus vaak in het nieuws omdat er veel te hoge incassokosten in rekening gebracht worden bij de debiteuren. Apollo Credit B.V. berekent echter altijd conform de wettelijke staffel voor incassokosten aangaande vorderingen op consumenten. Wij doen dit ook bij business-to-business vorderingen. Op deze manier is er nooit sprake van te hoge incassokosten voor uw debiteur. U kunt de berekening onder aan deze pagina terug vinden.

Goede doelen

Apollo Credit B.V. denkt verder dan haar eigen portemonnee. Wij schenken daarom een deel van onze inkomsten aan goede doelen. Dit doen wij door 10% van alle geïncasseerde incassokosten evenredig te verdelen over onderstaande goede doelen. Hiermee proberen wij ons steentje bij te dragen aan een gezondere en betere samenleving. Klik op één van onderstaande links om meer te weten te komen over de goede doelen zelf.